Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Umorzenie śledztwa w sprawie skażenia wody w wodociągu w Tropiu i Roztoce-Brzezinach.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu umorzył postanowieniem z dnia 11.12.2017 r. śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób korzystających we wsiach Tropie i Roztoka-Brzeziny z wody dostarczanej wodociągiem zarządzanym przez Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem poprzez szerzenie się choroby zakaźnej w postaci zakażenia żołądkowo-jelitowego o etiologii infekcyjnej wywołanego zanieczyszczeniem wody dostarczanej wodociągiem bakteriami grupy coli, Escherichii coli i enterokoków kałowych w okresie od 10 maja do 31 sierpnia 2016 r. w Tropiu i Roztoce-Brzezinach, tj. o przestępstwo z art. 165 § 2 k.k. w zw. z art. 165 § 1 pkt 1 k.k. - z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu.

W toku śledztwa w oparciu o uzyskaną opinię biegłej w zakresie chorób zakaźnych i epidemiologii wykluczono, aby spożywanie zanieczyszczonej bakteryjnie wody pociągnęło za sobą skutek w postaci narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyli nie stwierdzono zaistnienie przestępstwa z art. 160 § 1 k.k., co było pierwotnym przedmiotem postępowania przygotowawczego.

Natomiast zebrany materiał dowodowy dawał podstawę do oceny przedmiotowego zdarzenia jako nieumyślne sprowadzenie stanu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez szerzenie się choroby zakaźnej, tj. popełnienia przestępstwa z art. 165 § 2 k.k. w zw. z art. 165 § 1 pkt 1 k.k. Nie zdołano jednak ustalić, jak doszło do zanieczyszczenia wody, a zwłaszcza, czy wynikało ono z określonego zachowania człowieka czy też powstało ono wskutek innego zdarzenia, np. wynikającego z opadów deszczu przenoszenia do wodociągu zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Dlatego śledztwo zostało umorzone.

Utworzono: 2017-12-14 godz: 14:36:14