Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


Akt oskarżenia w sprawie lekarki SOR SP w Limanowej

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 11 października 2016 skierował do Sądu Rejonowego w Limanowej akt oskarżenia przeciwko A.K. zarzucając popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 k.k.

mającego polegać na tym, iż w dniu 1 sierpnia 2015 roku jako lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej będąc z tego powodu osobą, na której ciąży obowiązek opieki nad pacjentami tego Oddziału, nieumyślnie naraziła pacjentkę M.G. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że w sytuacji gdy dane z wywiadu z bólem w klatce piersiowej sugerowały ostry zespół wieńcowy zleciła wykonanie badanie EKG, które wykluczyło zawał mięśnia sercowego uniesieniem odcinka ST, ale potwierdziło niedokrwienie mięśnia sercowego, zaniechała unieruchomienia i monitorowania pacjentki w odpowiednich warunkach szpitalnych, włączenia odpowiedniego leczeni, a gdy wyniki oznaczenia stężenia tropiny I we krwi dawały podstawy do rozpoznania zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, zaniechała konsultacji z kardiologiem z oddziału kardiologii inwazyjnej celem zakwalifikowania pacjentki do koronarografii i ewentualnie angioplastyki, pomimo istnienia wskazań do przeprowadzenia tych zabiegów, co zwiększało ryzyko powikłań zawału mięśnia sercowego i przez to zmniejszyło szansę przeżycia pacjentki i spowodowało eskalację grożącego jej niebezpieczeństwa w przebiegu choroby.

Utworzono: 2016-10-17 godz: 14:09:00