Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


Sprawa zwłok znalezionych 27 września 2016 r.

W dniu 4.10.2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, na skutek apelacji prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej,

uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 31.03.2016 r. w części uniewinniającej oskarżonego S.T. od zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety w trakcie wykonywania z nią czynności seksualnych związanych ze stosowaniem praktyk z kręgu tzw. BDSM, tj. od popełnienia czynu z art. 155 k.k., i przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania sprawę o ten czyn, a także o czyn z art. 262 § 1 k.k. polegający na pozostawieniu w dniu 27.09.2014 r. na terenie kompleksu leśnego w Bednarce nagich zwłok tej kobiety w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym, narażając jednocześnie te zwłoki na żerowanie zwierząt., do ponownego rozpoznania.

Utworzono: 2016-10-07 godz: 14:49:00