Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Sprawa znieważenia Prezydenta RP.

W związku ze znacznym zainteresowaniem mediów, ale również nieścisłymi relacjami dotyczącymi opisanej poniżej sprawy, uprzejmie informuje się co następuje:

W dniu 26 stycznia 2016r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od nieustalonego dnia do dnia 23 stycznia 2016r roku, poprzez umieszczenie na portalu "Facebook" pliku multimedialnego o nazwie: "PIJANY PREZYDENT ANDRZEJ DUDA KRADNIE KWIATY SPOD POMNIKA ROMANA DMOWSKIEGO" oraz kierowania w dniu 23 stycznia 2016r. za pośrednictwem opisanego powyżej portalu, gróźb pozbawienia życia wobec osoby fizycznej, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia. Wszczęcie to nastąpiło w następstwie złożenia zawiadomienia o przestępstwie przez osobę fizyczną wobec której groźby te zostały skierowane - to jest o przestępstwo z art.135 § 2 kk i z art.190 § 1 kk.

Celem zabezpieczenia dowodów w tej sprawie (z uwagi na kierowanie gróźb za pośrednictwem sieci Internet), w dniu 26 stycznia 2016r. prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania rzeczy (laptopa lub innych podobnych urządzeń) od ustalonej osoby, która ów film i groźby mogła umieścić na opisanym portalu.

W dniu 27 stycznia, w godzinach przedpołudniowych, funkcjonariusze Policji realizując przedmiotowe postanowienie w mieszkaniu ustalonej osoby zabezpieczyli laptopa, przy czym właściciel tego sprzętu wydał go dobrowolnie, nie zgłaszając żadnych uwag i zastrzeżeń. Nie wniósł też zażalenia na tę czynność, jak również nie był w tej sprawie zatrzymany.

W dniu 28 stycznia 2016r. zgłosił się on na doręczone mu wezwanie do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych wobec osoby fizycznej to jest o przestępstwo z art.190 § 1 kk. Wymieniony złożył wyjaśnienia. Przyznał się w nich do zarzucanego mu czynu, wyraził skruchę i złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jednocześnie przeprosił on pokrzywdzonego za swoje zachowanie.

Wobec podejrzanego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych, natomiast realizacja wskazanych wyżej czynności dowodowych była obowiązkiem procesowym, wynikającym z konieczności zabezpieczenia materiału dowodowego w związku z protokolarnym zawiadomieniem o przestępstwie.

Śledztwo aktualnie jest w toku, przy czym o jego zakończeniu poinformujemy opinię publiczną w możliwie krótkim czasie.

Utworzono: 2016-02-01 godz: 15:06:15