Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


SPROSTOWANIE do artykułu Gazety Codziennej "Fakt"

W związku z artykułem„Zabił żonę z zazdrości”, autorstwa Małgorzaty Gleń, który ukazał się w Gazecie Codziennej „Fakt” w dniu 10.11.2008 r. zwróciliśmy się do redaktora naczelnego tejże gazety o opublikowanie sprostowania wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w tym artykule.

W materiale dotyczącym zabójstwa na terenie Starego Sącza , w jego końcowej części zamieszczono niekompletną i wyrwaną z kontekstu wypowiedź Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, którą tak wmontowano w tekst, by uwiarygodnić poprzedzające ją informacje o narzędziu, które służyło do popełnienia zabójstwa.
Takie wkomponowanie wypowiedzi rzecznika prasowego sugerowało, że informacja dotycząca okoliczności zabójstwa i użytego narzędzia – chodziło o młotek – pochodziła od niego.
Tymczasem rzecznik prasowy udzielił redaktor Małgorzacie Gleń jedynie ogólnej informacji o sprawie a to, że :
- sprawcy przedstawiono zarzut zabójstwa – bez podawania jego treści,
- podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia – o treści których nie informowano,
-wobec podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy.
Tym samym rzecznik nie poinformował redaktor Małgorzaty Gleń jakiego narzędzia używał sprawca i w jaki sposób zadawał obrażenia. Na marginesie w treści zarzutu, jaki przedstawiono podejrzanemu w ogóle nie ma mowy o młotku jako narzędziu zbrodni.
A zatem informacja o rodzaju użytego narzędzia, która pojawiła się w artykule nie jest prawdziwa, co stanowi jednocześnie naruszenie zasad rzetelności dziennikarskiej.

Utworzono: 2009-01-21 godz: 13:20:13