Witamy

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i podległe jej prokuratury rejonowe urzędują:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

fotografia

Godziny przyjmowania stron:

Interesantów przyjmują: Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego lub wyznaczony prokurator i pracownik Prokuratury Okręgowej.

Interesantów przyjmuje się w czasie urzędowania Prokuratury Okręgowej
w godzinach od 8:30 do 14:30, a w poniedziałki od godziny 12:00 do 18:00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszenia.